Category: Bimini Top Fittings

Edson ComfortGrip 12″- 3-Pack [97002]

Edson Marine

MSRP: $29.00 $29.00

MSRP:

Edson ComfortGrip 8″- 3-Pack [97001]

Edson Marine

MSRP: $25.00 $25.00

MSRP:

TACO Jaw Slide – Fits 1″ Tube [F12-0300S-1]

TACO Marine

MSRP: $36.68 $32.00

MSRP:

TACO Top Cap – Fits 1″ Tube [F12-0181S-1]

TACO Marine

MSRP: $25.48 $25.00

MSRP:

TACO Jaw Slide – Fits 7/8″ Tube [F11-1001AS-1]

TACO Marine

MSRP: $34.23 $31.00

MSRP:

TACO 90 Top Cap – Fits 7/8″ Tube [F11-0180S-1]

TACO Marine

MSRP: $28.27 $27.00

MSRP:

TACO Top Cap – Fits 7/8″ Tube [F11-0177S-1]

TACO Marine

MSRP: $26.97 $26.00

MSRP: